ul. Smoluchowskiego 7, 20-474 Lublin

504 130 900

biuro@phukamar.pl

Sprężyny

OFERTA

Sprężyny

Firma P.H.U. KAMAR jest dystrybutorem sprężyn i narzędzi profesjonalnych. Dla potrzeb przemysłu jesteśmy w stanie sprowadzić każdy typ sprężyn i może być to nawet pojedyncza sztuka. Poniżej przedstawione zostały wszystkie parametry, które są niezbędne do tego aby wykonać poszukiwaną przez Państwa sprężynę. Rabaty oraz wysyłka na nasz koszt zależy są od ilości zamówionych sztuk. O inne typy sprężyn prosimy pytać drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą faxu

OFERTA

Parametry sprężyn ściskanych

Parametry fizyczne

 • D (średnica drutu): Parametr określa grubość drutu z którego została wyprodukowana sprężyna.
 • S (trzpień): Wielkość ta określa maksymalną średnicę trzpienia sprężynowego przy zastosowaniach przemysłowych. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Di (średnica wewnętrzna): Średnica wewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez odjęcie dwóch średnic drutu od średnicy zewnętrznej sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • De (średnica zewnętrzna): Średnica zewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez dodanie dwóch średnic drutu do średnicy wewnętrznej sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • H (otwór): Jest to minimalna średnica otworu w którym ma pracować sprężyna. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • P (skok): Średnia odległość między kolejnymi aktywnymi zwojami sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Lc (Zblokowanie): Maksymalna długość sprężyny po całkowitym zblokowaniu. Zblokowanie przedstawione jest na rysunku po prawej. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • Ln (dopuszczalna długość): Maksymalna dozwolona długość sprężyny po obciążeniu. Jeśli ugięcie sprężyny jest większe, może doprowadzić do deformacji sprężyny (nieodwracalnej zmiany kształtu na skutek działającej siły). Dla wielu sprężyn ryzyko deformacji nie istnieje. W takim przypadku Ln = Lc + Sa, gdzie Sa jest sumą minimalnych dopuszczalnych odległości pomiędzy aktywnymi zwojami.
 • L0 (Długość swobodna): Długość swobodna sprężyny jest mierzona w stanie swobodnym po wcześniejszym jednokrotnym blokowaniu. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ilość zwojów: Jest to całkowita liczba zwojów w sprężynie – dla powyższego rysunku wynosi ona sześć. Aby otrzymać liczbę zwojów aktywnych sprężyny należy odjąć dwa zwoje tworzące końcówki.
 • L1 & F1 (długość przy sile F): Siła F1 przy zadanej długości L1 może zostać obliczona na podstawie formuły: F1 = (L0-L1) * R. Analogicznie długość sprężyny L1 przy sile F1 określa wzór: L1 = L0 – F1/R.
 • Umocowanie: Określa czy końcówki danej sprężyny zostały oszlifowane.

Materiały

 • A (Drut Stalowy): Stal według normy DIN 172233 klasa C1
 • I (Stal Nierdzewna): Nierdzewna 18/8 oznaczenie Z10 CN 18.09.
 • N (Drut Ocynkowany): Drut stalowy sprężynowy ocynkowany
 • S (Stal Cr-Si): Stal Chromowo-Krzemowa. Sprężyny z niej wykonane posiadają większą wytrzymałość i sztywność.

Charakterystyki

 • Końcówki: Wszystkie sprężyny ściskane mają końcówki płaskie przyłożone.
 • Sztywność: Tolerancja stosowana dla sztywności to (+-)15%(orientacyjnie).

OFERTA

Parametry sprężyn skrętnych

Parametry fizyczne

 • D (średnica drutu): Parametr określa grubość drutu z którego została wyprodukowana sprężyna.
 • Dd (Trzpień): Wielkość ta określa maksymalną średnicę trzpienia sprężynowego przy zastosowaniach przemysłowych. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Di (średnica wewnętrzna): Średnica wewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez odjęcie dwóch średnic drutu od średnicy zewnętrznej sprężyny. Średnica wewnętrzna zmniejsza się podczas pracy sprężyny aż do rozmiaru trzpienia. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • De (średnica zewnętrzna): Średnica zewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez dodanie dwóch średnic drutu do średnicy wewnętrznej sprężyny. Średnica zewnętrzna zmniejsza się podczas pracy sprężyny. Tolerancja dla tego parameteru to (+-)2% z tolerancją 0.1 mm.
 • L0 (Długość korpusu): UWAGA: Długość korpusu zwiększa się podczas pracy sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ls (długość ramion): Długość ta mierzona jest od środka zwojów do końca ramienia sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • An (Kąt maksymalny): Maksymalny dopuszczalny obrót dla danej sprężyny w stopniach. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15 stopni(orientacyjnie).
 • Fn (maksymalna siła): Maksymalna dopuszczalna siła, jaka może działać na końcu ramienia sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • Mn (Maksymalny moment obrotowy): Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy (Newton * mm). Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • R (Sztywność kątowa ): Parametr określa opór, jaki stawia sprężyna w momencie pracy sprężyny. Jednostką sztywności kątowej jest Newton * mm / stopień. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
  Pozycja swobodna ramion: Ramiona sprężyny w pozycji swobodnej mogą tworzyć względem siebie następujące kąty swobodne: 0, 90 ,180 lub 270 stopni. (patrz rysunek powyżej)
 • Skok: Wszystkie sprężyny dostępne są o skoku w prawo jak również o skoku w lewo

Materiały

 • I (Stal Nierdzewna): Nierdzewna 18/8 oznaczenie Z10 CN 18.09.

Tolerancje

 • Kąt swobodny: (+-)15 stopni
 • Długość ramion: (+-)3 %

OFERTA

Parametry sprężyn rozciąganych z niemieckimi oczkami

Parametry fizyczne

 • D (średnica drutu): Parametr określa grubość drutu z którego została wyprodukowana sprężyna.
 • De (średnica zewnętrzna): Średnica zewnętrzna sprężyny dotyczy zarówno oczek jak i korpusu. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • H (Otwór): Jest to minimalna średnica otworu, w którym ma pracować sprężyna. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ln (Długość maksymalna): Maksymalna dopuszczalna długość, na jaką można rozciągnąć sprężynę. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • Fn (Siła maksymalna): Maksymalna dopuszczalna siła, jaka może działać na sprężynę. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • L0 (Długość swobodna): Długość sprężyny w stanie spoczynku. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ilość zwojów: Jest to całkowita liczba zwojów sprężyny – dla powyższego rysunku wynosi ona sześć.
 • Haki: Sprężyny rozciągane z niemieckimi oczkami są produkowane w dwóch wariantach: pozycja haka 0 stopni lub 90 stopni tak jak na rysunkach powyżej.

Materiały

 • A (Drut Stalowy): Stal według normy DIN 172233 klasa C1
 • I (Stal Nierdzewna): Nierdzewna 18/8 oznaczenie Z10 CN 18.09.

Tolerancje

 • Siła maksymalna: Tolerancja na siłę maksymalną to (+-)15%(orientacyjna).
 • Długość maksymalna: Tolerancja na długość maksymalną to (+-)15%(orientacyjna).
 • Sztywność: Tolerancja na sztywności to (+-)15%(orientacyjna).

OFERTA

Parametry sprężyn rozciąganych z angielskimi oczkami

Parametry fizyczne

 • D (średnica drutu): Parametr określa grubość drutu z którego została wyprodukowana sprężyna.
 • De (średnica zewnętrzna): Średnica zewnętrzna sprężyny dotyczy zarówno oczek jak i korpusu. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • H (Otwór): Jest to minimalna średnica otworu, w którym ma pracować sprężyna. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ln (Długość maksymalna): Maksymalna dopuszczalna długość, na jaką można rozciągnąć sprężynę. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • Fn (Siła maksymalna): Maksymalna dopuszczalna siła, jaka może działać na sprężynę. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • L0 (Długość swobodna): Długość sprężyny w stanie spoczynku. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ilość zwojów: Jest to całkowita liczba zwojów sprężyny – dla powyższego rysunku wynosi ona sześć.
 • R (Sztywność): Parametr określa opór, jaki stawia sprężyna w momencie rozciągania.
 • Haki: Sprężyny rozciągane tego typu posiadają oba oczka zamknięte (patrz rysunek) równolegle między sobą.

Materiały

 • A (Drut Stalowy): Stal według normy DIN 172233 klasa C1
 • I (Stal Nierdzewna): Nierdzewna 18/8 oznaczenie Z10 CN 18.09.

Tolerancje

 • Siła maksymalna: Tolerancja na siłę maksymalną to (+-)15%(orientacyjna).
 • Długość maksymalna: Tolerancja na długość maksymalną to (+-)15%(orientacyjna).
 • Sztywność: Tolerancja na sztywności to (+-)15%(orientacyjna).

OFERTA

Parametry sprężyny talerzowej

Parametry:

 • Dz – średnica zewnętrzna
 • Dw – średnica wewnętrzna
 • Ho – szacunkowa swobodna wysokość
 • T – grubość
 • Pmax – siła przenoszona
 • F1 – ugięcie = Lo-L1
 • Lo – wysokość całkowita sprężyny

O FIRMIE

Co nas wyróżnia na tle konkurencji?

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz pracy z wieloma klientami, uzyskaliśmy bezcenne doświadczenie.

Jakość

Nasze doświadczenie oraz indywidualne podejście sprawiają, że nasi klienci są zawsze zadowoleni.

Elastyczność

Zawsze dostosowujemy się do wymagań, terminów oraz indywidualnych oczekiwań naszych klientów.